Modelistlik kurslarımız 6 aylık dönemler halinde verilmektedir. Modelistlik eğitiminin son iki ayı bilgisayarlı gerber programı üzerinden verilmektedir. Sınıflarımız kontenjanı on iki kişiden oluşmaktadır. Eğitime giren eğitim kadromuzda görevli olan öğretmenlerimizin tamamı akedemik eğitimlerini tamamlamış olup, piyasada tecrübe sahibi olmuşlardır.

MODELİSTLİK EĞİTİM BAŞLAMA TARİHLERİNİ İNCELEYEBİLİRİSİNİZ

Modelistlik nedir? Hazır giyim sektöründe giysilerin kalıplarını çıkarıp seri yapma işine modelist denir.

Modelistlik Kursuna kimler katılabilir? Bu kursa katılma şartlarından biri zorunlu öğrenimi yani en az ilkokulu bitirmiş olanlar kayıt yaptırabilirler. Yabancı uyruklu olanlar ise ikamet tezkeresi olanlar kayıt yaptırabilirler.

Modelistlik eğitimi alıp eğitimini tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan sınavlarda yapılan sınav soruları inceleyebilirsiniz. 

Modelist; birim yöneticisi denetiminde, hazır giyim sektöründe modeli belli olan temel kadın, erkek ve çocuk giysi türlerinin teknik çizimini, ana ve serili kalıplarını hazırlayan, numune üretimi yapan veya yapılmasını sağlayan, dikim talimatlarını hazırlayan kişidir.

Modelist; kadın, erkek ve çocuk vücut oranları, beden ölçüleri ve droplar hakkında temel bilgilere sahip olmalıdır. Ayrıca hazır giyimde önemli yer tutan yardımcı malzeme ve kullanım özelliklerini bilmeli ve kalıp çalışmalarını bu bilgiler doğrultusunda yapmalıdır. Modelistler kendi aralarında uzmanlaşıp ona göre seçim yaparlar.

Modelistler Nerede Çalışır:

Çalışma Ortamı ve Koşulları: Modelistin çalışma ortamı; yeterli büyüklükte, aydınlık ve işin icrası için eksiksiz teknik  malzeme ile donatılmış olmalıdır. Bu alanda çalışanlar görevlerini diğer çalışanlarla işbirliği  ve eşgüdüm içinde yürütmek durumundadır.

Modelistlik eğitimlerimizde;

Dünya’ da ve Türkiye’ de yaygın olarak kullanılmakta olan Gerber ve Lectra teknolojisini öğrencilerimizin hizmetine sunmaktayız. Gerber teknolojisinin en son sürümü olan V9 modelistlik programını kullanmaktayız. Modelistlik eğitimini önce elde kalıp, sonra sektörde en çok tercih edilen kalıp programlarını kullanarak maksimum verim elde etmekteyiz. Ayrıca, modelistlik eğitimine katılan tüm öğrencilerimize dikiş derslerini sanayi makinalarında (overlok, recme vb.)  hazırlanmış eğitimi sanayi atölyemizde birebir alma imkanı sağlamaktayız.

Bilgisayarlı Modelistlik, bilgisayarlı stilistlik ve moda tasarımı eğitimlerimiz hafta sonu ve hafta içi akşam eğitimlerimiz devam etmektedir. Eğitimlerimizde; uluslararası ölçü birimleri, teknolojik alt yapısıyla çağdaş ve modern bir eğitim imkanı sağlamaktadır. Eğitimlerimiz altı aylı ve on iki aylık gruplar şeklinde yapılmaktadır. Eğitimini tamamlayan kursiyerlerimiz sınava girerek T.C.Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan ve uluslararası geçerliliğe sahip sertifikaya sahip olacaklardır.