Yeni Ümit Moda Akademisi

Kalıptaki Kısaltmalar

A.o.

Arka ortası

Ö.o.

Ön ortası

A.o.d.b.i.

Arka ortası düz boy iplik işareti

Ö.o.d.b.i.

Ön ortası düz boy iplik işareti

K.k.

Kumaş katı

D.b.i.

Düz boy iplik

Kıç dş.

Kalça düşüklüğü

Klt. Drn.

Koltuk derinliği

Ar. Gen.

Arka genişlik

A.Y.

Arka yaka

Ön. Y.

Ön yaka

A.Uz.

Arka uzunluk

Ö. Uz.

Ön uzunluk

  • /. işareti çıkarma anlamında kullanılır, (-) işareti ile karıştırılmamalıdır.

(-) işareti kalıp üzerinde “ya da” anlamında kullanılmıştır.