Yeni Ümit Moda Akademisi

Konfeksiyon Terimleri 1

Abraj Nedir?

Kumaş üzerinde bulunan lekeli ve bozuk görüntü oluşturan kısımlara abraj denir.

  • Bir dericilik terimi olarak Abraj, aynı rengi koruyan boyalı oğlak derisini ifade eder.
  • Bir tekstil dokuma terimi olarak Abraj, kumaş üzerindeki yamalı ve bozuk kısımları ifade eder.

Kumaşın eninde veya uzunluğunda görülebilen çizgi veya bant şeklindeki kusurlar. Kumaş oluşumu sırasındaki gerilim farklılıkları, iplikteki kalite kusurlarından ve boya terbiye işlemindeki sorunlardan kaynaklanabilir.

Akort Nedir?

Bir iş yerinde çalışan her birimdeki işçilerin daha randımanlı, çalışması, işin daha akıcı ilerlemesi, zamanın en verimli ve ekonomik bir şekilde değerlendirilmesi, gerekli malzemelerin kullanımında gereken koşulların oluşturulmasının sağlanmasına akort denir.

Atkı Nedir?

Kumaşın en kısmını meydana getiren ipliğe atkı denir.

Atkılı dokumada, kumaş boyunca, yani kumaş kenarına dik olarak serilen, kumaşı oluşturan iki iplik sistemini tanımlar. Atkı iplikleri, çözgü ipliklerine dik açıdadır. Bu iki iplik birlikte kumaşın dokusunu oluşturur. Atkı iplikleri, dokuma yüzeyini oluşturmak için dokuma işlemi, mekik vb. işlemlerin gerçekleştirilmesinde etkindir. Sistemlerde atkı ipliklerinin çözgü iplikleri içinden belirli bir sıra ile yönlendirilmesi gerekmektedir.

Ara Ütücü

Konfeksiyonda kullanılan küçük boydaki parçaların hazırlanması için ütüleme işlemini yapan kişiye ara ütücü denir. Konfeksiyonlarda, bant içerisinde, dikiş işlemini basitleştiren veya kaliteyi arttırmak için, montajı tamamlanmamış  olan ürünün birtakım parçaların ütülenmesi işlemini gerçekleştiren kişiye ara ütücü denir.

Astarcı

Astarlı olan giysilerin astarlama işini yapan kişiye astarcı denir.

Atölye Şefi

Atölyenin çok iyi bir şekilde çalışmasını sağlayan, bunun için gerekli düzenlemeleri yapan kişiye atölye şefi denir.

Baz Nedir?

Model uygulaması için ölçülere göre hazırlanan temel kesim, temel kesim (dikiş payı olmadan). Temel şekil tasarımı, dikili desen veya resim esas alınarak model özelliğinde ölçü standartlarına göre sıfırdan oluşturulan ve oluşturulan ilk şeklin adıdır. Ana kalıba baz denir.

Kalıptaki Kısaltmalar