Yeni Ümit Moda Akademisi

Modelistlik Mesleği

Giyim Sektörünün Olmazsa Olmazı Modelistlik Mesleği

modelistlik mesleği

Giyim sektörü, dünya çapında oldukça rağbet gören ve hızla büyümekte olan bir sektördür. Dolayısı ile bu sektör içerisinde yer alan meslekler de, her geçen gün daha fazla önem arz edilen bir konuma yükselmektedir. Bu mesleklerden birisi, pek bilinmese de, giysi tasarım ve üretim aşamasında oldukça büyük öneme sahip olan modelistlik mesleğidir. Modelistler, en az giysiyi tasarlayan stilistler kadar önemli bir yere sahiptir ve bu sebeple bu mesleğe sahip kişiler de geleceğin mesleklerinden birisine sahip olacaktır.

 Modelistlik ve Görevleri

Modelistler, stilistlerin tasarladığı giysilerin, dikim aşamasına geçebilmesi için görev alan kimselerdir. Daha açık bir ifadeyle, stilist tarafından çizilen giysinin, uygun şekilde kalıba dökülmesi ve giysi olma aşaması, bir modelistin elinden geçen bir süreçtir. Bu bakımdan, tasarlanmış olan giysi için uygun kalıpları oluşturmakta, buna uygun kumaşları yerleştirmekte ve dahası, özel olarak tasarlanan giysiler için, kişinin üzerine tam uyup uymadığını kontrol etmekte olan kişiler modelistlerdir.

Söz konusu süreçte, modelistler, stilist ile işbirliği içerisinde çalışırken, ortaya çıkacak ürünün uygunluğu ve kalitesi için prova esnasında ve gerektiği yerde fikrini belirterek ve bir ekip ruhu içerisinde, ideali yakalamak için uğraşmaktadır. Dahası, üretilecek olan giysilerin, dikim aşamasına geçmeden önce uğradığı yer olan modelist, gerekli kontrol ve düzeltmelerin yapıldığından emin olduğunda, yine dikim talimatını veren kişidir.

 Modelist Olmak İçin Gerekenler

Bir kimsenin modelist olarak çalışabilmesi için, bu alanda özel eğitimlere katılması ve bunu belgelemesi gerekmektedir. Bu sebeple, bu alana ilgi duyan kimseler, bir modelistlik kursu aracılığıyla eğitimlerine başlayabilir ve bu kurslarda, hem manuel hem de bilgisayar destekli olarak çalışmayı öğrenebilirler. Söz konusu alan, tasarım ve tasarlanan ürünün ortaya konulması ile ilişkili bir meslek kolu olduğundan, belirli teknik terimleri ve yöntemleri bilmek oldukça önemlidir. Bu sayede, alınan eğitimler, kişinin ileride çalışacağı stilist ve dikim birimindeki diğer kimseler ile, doğru ve uygun bir iletişim sunmasına yardımcı olacaktır.

Söz konusu eğitim sürecini başarılı şekilde bitirdiklerine, modelistlik eğitimi sertifikasına sahip olabilirler. Eğitim sürecinde, modelist yardımcısı olarak belirli yerlerde görev alarak, alandaki deneyim ve bilgi artırılabildiği gibi, eğitimi almış olan kimseler, kursun sonunda doğrudan modelist olarak da göreve başlayabilirler. Ancak, yardımcı ya da doğrudan modelist arasında pek fark olmadığı, ancak yardımcılık süreci dahilinde, daha kontrollü ve sağlam adımlarla alanın öğrenileceği de düşünülmesi gereken önemli bir boyuttur.